B.V. NEM heeft laboratoriumfaciliteiten om de deeltjesgrootteverdeling (Sympatec of Retsch-zeven), vocht, ijzergehalte en bulkdichtheid te meten. Binnenkomend materiaal wordt visueel geïnspecteerd op verontreinigingen en brokgrootte.

Gebroken en/of gemalen materiaal wordt altijd opgeslagen in big bags of 25 KG-zakken, ook wanneer de lading later in een silo wordt verzonden. Elke big bag wordt bemonsterd volgens ISO-normen. Elk monster wordt getest op PSD. We bieden onze klanten analyseresultaten gedurende de vermaling om nauwgezette monitoring en procesaanpassingen mogelijk te maken.